ผู้บริหาร มทร.ธัญบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิรากแก้ว ลงพื้นที่ประเมินความพร้อม โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้บริหาร  มทร.ธัญบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิรากแก้ว  ลงพื้นที่ประเมินความพร้อม โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้บริหาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิรากแก้ว  ลงพื้นที่ประเมินความพร้อมเป็นพื้นที่ต้นแบบของสถาบันเป้าหมาย  โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา  ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ลุงเล็ก บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี