ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ เจ้าของกิจการเฉาก๊วยชากังราว ที่มอบเงินสบทบทุนสร้างหอพระพุทธพิริยมงคล เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

ดร.เสริมวุฒิ  สุวรรณโรจน์ เจ้าของกิจการเฉาก๊วยชากังราว  ที่มอบเงินสบทบทุนสร้างหอพระพุทธพิริยมงคล เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขออนุโมทนาบุญกับ ดร.เสริมวุฒิ  สุวรรณโรจน์ เจ้าของกิจการเฉาก๊วยชากังราว  ที่มอบเงินสบทบทุนสร้างหอพระพุทธพิริยมงคล โดยมี รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี