ผศ.ไพบูลย์ แย้มเผื่อน ผู้ช่วยอธิการบดีฯ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการประกันคุณภาพ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

ผศ.ไพบูลย์  แย้มเผื่อน ผู้ช่วยอธิการบดีฯ  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการประกันคุณภาพ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

ผศ.ไพบูลย์  แย้มเผื่อน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการประกันคุณภาพสำหรับหน่วยงานสนับสนุน “การวิเคราะห์ผลการตรวจประเมิณการประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุนประจำปีการศึกษา 2558”  ณ ห้องประชุมวิกตอเรีย มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี