นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รองอธิการบดีฯ  ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งนายกองค์การ นายกสโมสรนักศึกษา และคณะกรรมการสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี