นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีฯ เป็นประธานเปิดโครงการงานสารบรรณฯ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2560

นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รองอธิการฯ  เป็นประธานเปิดโครงการงานสารบรรณฯ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2560 

นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการงานสารบรรณและจดบันทึกรายงานการประชุม รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมวิกตอเรีย  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี