รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีฯ ร่วมหารือกับ ผู้บริหารจาก Beijing Jiaotong University เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีฯ ร่วมหารือกับ ผู้บริหารจาก Beijing Jiaotong University เมื่อวันที่  14 กุมภาพันธ์ 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมหารือกับ ผู้บริหารจาก Beijing Jiaotong University เพื่อสานต่อความร่วมมือทางวิชาการ  ณ ห้องประชุมธัญกาฬ  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี