นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีฯ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รองอธิการบดีฯ  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ เมื่อวันที่  10 กุมภาพันธ์ 2560

นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ ๔ และ ๕  ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1