ภาพบรรยากาศงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย 42 ปี วันที่ 18 ม.ค.2560 (อัลบั้ม 1)

วันสถาปนามหาวิทยาลัย 42 ปี วันที่ 18 ม.ค.2560
นวัตกรรมสร้างชาติ สร้างอนาคต ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2560

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี