ภาพกิจกรรมการแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนกบินทร์วิทยา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559

คณาจารย์สาขาวิชาสถิติประยุกต์ และสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เดินทางไปแนะแนวการศึกษาให้กับโรงเรียนกบินทร์วิทยา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1