ภาควิชาเคมีร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ณ ศูนย์สวัสดิการผู้สูงอายุปทุมธานี วันที่ 27 พ.ย. 2559

คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตสาธารณะประโยชน์ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์สวัสดิการผู้สูงอายุ ปทุมธานี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี