นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 3 ธ.ค. 2559

สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และฝ่ายพัฒนานักศึกษา โดยมีนักศึกษาจากสาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาโดยมีการ บูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การทำผ้าเย็นสมุนไพรกลิ่นดอกไม้ไทย และยาหม่องน้ำสมุนไพร เพื่อแจกให้ประชาชนที่มาร่วมพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันเสาร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1