การประกวดดาว-เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559 (Freshy Atomic Boy & Atomic Girl 2016) วันที่ 4 ส.ค. 2559

สโมสรนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ Freshy Atomic Boy & Atomic Girl 2016 เพื่อค้นหาผู้ที่มีความสามารถ มีบุคลิกภาพที่ดี มีไหวพริบปฏิภาณ เป็นตัวแทนคณะฯ  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ ลานกิจกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยมี ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในการมอบรางวัลในครั้งนี้

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1