กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อให้นักศึกษาได้สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม อีกทั้งยังเป็นการแสดงความสามัคคีภายในหมู่คณะ ทั้งคณาจารย์และนักศึกษาในการร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยมี ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1