เปิดคลีนิคสถิติและการวิจัย วันที่ 20 มิ.ย. 2559

ผศ.ดร.วิยดา คำเอม หัวหน้าสาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดคลีนิคสถิติและการวิจัย ในวันที่ 20 มิถุนายน 2559

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1