ราชมงคลธัญบุรี-ธนาคารกรุงเทพ ร่วมใจช่วยฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม มอบเงิน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554