โครงการเสวนาเรื่อง “สุนทรียภาพภาษาไทยในบทเพลง” วันที่ 31 ต.ค. 2559

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  จัดโครงการเสวนาเรื่อง  “สุนทรียภาพภาษาไทยในบทเพลง” โดยได้รับเกียรติจากคุณสุรักษ์  สุขเสวี นักแต่งเพลง อาทิ เพลง King of Kings  เพลงวิมานดิน เป็นวิทยากร  ณ ห้องปทุมธัญญา  คณะศิลปศาสตร์  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1