การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอาหาร

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  กล่าวเปิดการประชุมและมอบนโยบาย ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรอาหาร ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1