ภาพบรรยากาศพิธีตักบาตรถวายความอาลัย ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศพิธีตักบาตรถวายความอาลัย
ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี วันที่ 27 ต.ค. 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1