การประชุมสรุปการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 18 วันที่ 25 ต.ค. 2559

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี กล่าวคำถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก่อนการประชุมสรุปการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ ๒๙ และเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ ๓๐ ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1