สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยมี รศ.ดร.ลิลลี่  กาวีต๊ะ  เป็นประธานกรรมการ  ณ  ห้องประชุมมังคลอุบล  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1