พิธีไหว้ครู และครอบครูช่างศิลปกรรม ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 25 ส.ค. 2559

รองศาสตราจารย์อัศนีย์  ชูอรุณ  ราชบัณฑิต เป็นประธานในพิธีไหว้ครู และครอบครูช่างศิลปกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีคณาจารย์อาวุโส และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี  ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1