ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ ผู้บริหารจาก I-SHOU UNIVERSITY วันที่ 17 ส.ค. 2559

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ ผู้บริหารจาก I-SHOU UNIVERSITY ประเทศไต้หวัน ในการแลกเปลี่ยนและพัฒนาอาจารย์ นักศึกษา ร่วมกัน ณ ห้องประชุมธัญกาฬ  มทร.ธัญบุรี วันที่ 17 ส.ค. 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1