โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอบแบบซีดีไอโอระดับสูง ระหว่างวันที่ 2 – 5 ส.ค. 2559

ดร.วิชัย พยัคฆโส รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอบแบบซีดีไอโอระดับสูง(CDIO-Advanced Program 2016: Component 3 Workshop 1 – mapping CDIO Skillsets ) ระหว่างวันที่ 2 – 5 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง 806 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มทร.ธัญุบรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1