ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 30 ก.ค. 2559

ภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2559
ณ  หอประชุม  มทร.ธัญบุรี วันที่ 30 ก.ค. 59

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1