ภาพบรรยากาศบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) วันที่ 26 ก.ค. 2559

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี พร้อมผู้บริหาร และคณาจารย์  เข้าบันทึกเทปถวายพระพร  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) วันที่ 26 ก.ค. 2559

icon56-1806-1