ราชมงคลธัญบุรี ร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม มอบถุงยังชีพ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554