ราชมงคลน้อมเกล้าฯ พิธีมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญและแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554