ประชุมมาตรฐานไอที

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  จัดการประชุมทำมาตรฐานสมรรถนะสำหรับผู้ใช้ไอที (Digital Literacy) เพื่อพัฒนาสมรรถนะของกำลังคนรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล  โดยมี รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดี มทร.ธัญบุรี  พร้อมทีมงาน เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ  แจ้งวัฒนะ

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี