การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง

ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้เกียรติมอบรางวัลจากการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง โดยมีผลการประกวดดังนี้คือ 1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นักศึกษาจากสาขาวิชาชีววิทยา 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นักศึกษาจากสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นักศึกษาจากสาขาวิชาสถิติประยุกต์

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี