การประกวดทูตวัฒนธรรม “นางสงกรานต์ ๒๕๕๙”

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติ มอบรางวัลจากการประกวดทูตวัฒนธรรม “นางสงกรานต์ ๒๕๕๙” โดยผลการแข่งขัน ได้แก่ นางสาว ธาศินี เสนาะคำ (หมายเลข ๗ ) นักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี