การแข่งขันส้มตำลีลา

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติมอบรางวัลการแข่งขันส้มตำลีลา โดยรางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีมส้มตำเด้งดึ๊ง (นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์)

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี