การประกวดทำน้ำพริก ผักสด และเครื่องเคียง

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติมอบรางวัลการประกวดทำน้ำพริก ผักสด และเครื่องเคียง โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นักศึกษาทีม ตำสะดีด สะดิ้ง สะแด่ว (นักศึกษาจากสาขาวิชาชีววิทยา) รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม MA สู้ สู้ๆ (นักศึกษาจากสาขาวิชาคณิตศาสตร์) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม สาวน้อยบ้านนา

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี