ซีเอ็ดบุ๊คมอบหนังสือ

ดร.วิชัย  พยัคฆโส  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือในโครงการ หนังสือเพื่อน้อง  จากบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)  จำนวน 2,552 เล่ม มูลค่า 1,167,465 บาท  ณ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มทร.ธัญบุรี

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี