รับทุน NC

นายแพทย์สมเชาว์  ตันฑเทอดธรรม  กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด(มหาชน)  มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องให้กับนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์  พร้อมกับมอบเงินสนับสนุนการออกค่ายของชมรมค่ายอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี