หารือ 4-D Education Model for Rethinking Education Forward

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Temasek Foundation และ Singapore Polytechnic International  ประเทศสิงคโปร์ และผู้บริหารของ มทร.ล้านนา  มทร.กรุงเทพ  เพื่อหารือเรื่องการขอรับรองจากทาง สกอ. เกี่ยวกับโครงการ “4-D Education Model for Rethinking Education Forward” ณ ห้องประชุมธัญกาฬ  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี