อบรมอัคคีภัย

1

 

ผศ.พรศักดิ์  ตระกูลชีวพานิตต์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการป้องกันและเตรียมความพร้อมอัคคีภัย” จัดโดย ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจรงานป้องกันและสาธารณภัย กองอาคารสถานที่

2

ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจรงานป้องกันและสาธารณภัย กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี จัดการอบรม “โครงการป้องกันและเตรียมความพร้อมอัคคีภัย” แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความมั่นใจและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี