มหาลัยจากอเมริกามาดูงาน

รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การต้อนรับ Miss Dookyung Park,M.Ed จาก Bellevue College สหรัฐอเมริกา ในโอกาสเข้าพบผู้บริหาร มทร.ธัญบุรี เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ และงานวิจัย การแลกเปลี่ยนนักเรียน-อาจารย์  ณ ห้องประชุมบัวหลวง๑ มทร.ธัญบุรี

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี