ยุทธศาสตร์การผลิตครูอาชีวศึกษา 7 มทร.

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  กล่าวต้อนรับผู้บริหารจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมทั้ง ๗ มทร. และบรรยายพิเศษเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูอาชีวศึกษา”  ในการประชุมยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๗ แห่ง ณ  ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี