ครอบครูช่าง 2558

คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  จัดพิธีไหว้ครูและครอบครูศิลปกรรม  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมี ศาสตราจารย์ปรีชา  เถาทอง  ศิลปินแห่งชาติ สาขาจิตรกรรม เป็นประธานในพิธี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี