แสดงความยินดี กับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้า 5 รางวัลซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระดับโลก เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2554