การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศให้กับบุคคลการ

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ร่วมถ่ายภาพกับอาจารย์พิเศษจาก สหรัฐอเมริกาที่จะมาสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี