ถวายพานพุ่มพระสังฆราช

นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี กล่าวรายงานการจัดทำพานพุ่มเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๒ ปี และ ครบ ๒ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ต่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี