ศูนย์ประสานงานรักน้องใหม่

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานรักน้องใหม่ เพื่อเป็นหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ พร้อมเข้าดูแฟนเพจเฟสบุค “ร้องทุกข์ สภานักศึกษา มทร.ธัญบุรี”  ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี