รับทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ ครั้งที่6

ภาพบรรยากาศ การรับทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2558

วันที่ 26 มิถุนายน 2558

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี