ลงนามในข้อตกลงโครงการเจลมาส์กหน้า

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงในการพัฒนาแผ่นเจลมาส์กหน้าจากผลไม้และสมุนไพรไทย ระหว่าง ดร.ไฉน  น้อยแสง อาจารย์ประจำวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี กับบริษัท บารามี แลบบอราทอรีส์ จำกัด ณ ห้องประชุมบัวหลวง  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี