งานระฆังทอง ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558

ภาพบรรยากาศ งานระฆังทอง ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558 ณ หอประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี-รังสิต

วันที่ 15 มิถุนายน 2558

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี