พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการสอน รุ่นที่ 4

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการสอน รุ่นที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตั้งแต่วันที่ 15-19 มิถุนายน 2558

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี