ลงนามความร่วมมือทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือทางการศึกษา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ร่วมกับ  คุณวสันต์  รัตนานุภาพ  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท  ไมท์ตี้  อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ณ ห้องประชุมมังคลอุบล  มทร.ธัญบุรี

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี