งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียรอายุราชการ

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ  เข็มกลัดราชมงคล และของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ในพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี