ปฐมนิเทศรอบสอง

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงธัญบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษา 2558 (รอบสอง) ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี